🖼️
  • Metal Player Trình nghe nhạc đa phương tiện
  • Metal Player là một phần mềm phát video và audio đơn giản, dễ sử dụng. Chương trình này hỗ trợ một vài định dạng phổ biến như MP3, WAV, CDA, MIDI, AC3, OGG, MP4, AVI và MPG.
  • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Abyssal Recovery Khôi phục dữ liệu từ CD/DVD hỏng
  • Abyssal Recovery có thể cứu dữ liệu bị mất hoặc hỏng từ các đĩa CD và DVD bị hỏng, xước hoặc khiếm khuyết và sao chép các tập tin đến đích khác trên ổ cứng của bạn.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu