🖼️
  • Where's My Chicken for Android Game bảo vệ gà trên Android
  • Where's My Chicken? thuộc thể loại game giải trí dành cho nền tảng Android. Bảo vệ đàn gà của bạn khỏi lũ cáo tò mò, nhưng vẫn nhớ cẩn thận với nhóm quyền động vật ở bên ngoài trang trại.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu