🖼️
🖼️
 • Password Depot

  Công cụ quản lý mật khẩu mạnh mẽ
 • Acebit Password Depot sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn, công cụ có thể xử lý tất cả tên người dùng và mật khẩu cho các loại dịch vụ, từ ngân hàng trực tuyến đến máy chủ FTP, bao gồm các diễn đàn, blog, địa chỉ email và bất cứ nơi nào đang yêu cầu mật khẩu.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • WISE-FTP

 • Wise-FTP 7.0.3 là một ứng dụng cho phép bạn để kết nối với bất kỳ máy chủ FTP hoặc tải lên và tải xuống các tập tin và thư mục.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AceBackup

 • Với phần mềm Acebackup bạn có thể tạo các bản sao lưu cho dữ liệu (bí mật) ở mức độ bảo mật cao nhất!
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Password Depot for Android

 • Bạn cất khá nhiều dữ liệu quan trọng trong máy Android của mình, hay đơn giản là bạn không muốn ai đọc được những SMS, danh bạ trong điện thoại của mình. Việc bạn cần làm là đặt mật khẩu cho nó nhưng bạn có chắc nó an toàn và không bị người khác bẻ khóa h
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Hello Engines Professional

 • Phần mềm Hello Engines chuyên dùng để đưa những thông tin liên quan đến website của bạn cho tất cả những hệ thống tìm kiếm cũng như các địa chỉ lưu trữ...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Hello Engines Professional

 • Phần mềm Hello Engines chuyên dùng để đưa những thông tin liên quan đến website của bạn cho tất cả những hệ thống tìm kiếm cũng như các địa chỉ lưu trữ...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Ranking Toolbox

 • Ranking Toolbox góp phần tạo ra một phương pháp cực kỳ tuyệt vời để có thể tạo ra một website thực sự thành công và hiệu quả! Kết quả là lượng người truy nhập website của bạn sẽ tăng, tăng và tăng...
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu