🖼️
  • LockOnCallLogs for Nokia

    Đặt mật khẩu cho các cuộc gọi
  • Bạn thấy khó chịu khi có ai đó ngồi xem lịch sử các cuộc gọi trong điện thoại của bạn? LockOnCallLogs sẽ giúp bạn chấm dứt cảnh “chướng mắt” ấy bằng cách đặt mật khẩu cho những cuộc gọi đó của bạn.
  • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu
🖼️
  • LockOnMessaging for Nokia

    Bảo vệ tin nhắn
  • Bạn có thấy lo lắng khi các tin nhắn cá nhân của mình bị người khác xem? Hãy cài đặt LockOnMessaging trong điện thoại của bạn để khóa tất cả các tin nhắn như: hộp thư đến, hộp thư đi, tin nháp, email,…
  • Xếp hạng: 3 31 Phiếu bầu