• Công ty: Acento Comunicacion

🖼️ Trang trại động vật: Học tập và tô màu for iOS 1.5 Ứng dụng học tập và tô màu động vật

🖼️
  • Phát hành: Acento Comunicacion
  • Các bậc phụ huynh và con em sẽ yêu thích việc học cùng nhau học các con vật trong trang trại “trò chuyện”. Các thành viên nhỏ nhất trong gia đình sẽ khám phá ra rằng mình chỉ cần chạm vào màn hình là nghe thấy tiếng kêu của bò, cừu, ngựa...
  • ios Version: 1.5
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 271