🖼️ Slugline cho Mac 1.2 Phần mềm viết kịch bản phim chuyên nghiệp cho Mac

🖼️
  • Phát hành: Act Focused Media LLC
  • Slugline cho Mac là phần mềm viết kịch bản phim đơn giản, có tổ chức và cực kỳ dễ sử dụng dành cho hệ điều hành Mac OS X. Tải Slugline cho Mac, người dùng sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian quý báu trong quá trình viết kịch bản phim.
  • mac Version: 1.2.5
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 93