🖼️ Drive Encryption

🖼️
 • Phát hành: ActMask
 • Phần mềm này rất dễ sử dụng và nó có thể mã hóa thẻ nhớ Flash USB, thiết bị lưu trữ xách tay hoặc ổ cứng có sử dụng file hệ thống FAT hoặc NTFS rất nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 289

🖼️ History Kill Shot 3.72

🖼️
 • Phát hành: ActMask
 • History Kill Shot là tiện ích giúp bạn bảo vệ các thông tin khi lướt Net, phần mềm sẽ xóa History, chặn các Pop-up, lọc các nội dung quảng cáo.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.194