🖼️ DutyWatch Remote for iOS 1.2 Giám sát máy tính từ xa cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: ActyMac
 • DutyWatch Remote for iOS là phần mềm miễn phí để giám sát hoạt động của nhân viên công ty thông qua các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 1.2

🖼️ ActyMac VidShots Remote for iPhone Giám sát máy tính hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: ActyMac
 • ActyMac VidShots Remote làm việc trong chế độ ẩn để theo dõi các hoạt động máy tính. Việc hiển thị bản chụp hiện tại hay video đã quay rất dễ dàng với VidShots Remote.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 320

🖼️ KeystrokesWatch

🖼️
 • Phát hành: ActyMac
 • Phần mềm do thám là phần mềm ghi lại các lần đánh phím ẩn cho phép giám sát ẩn tất cả các lần nhấn phím của bất kì ứng dụng nào, tạo bản ghi của các ghi chú, ứng dụng chat, phần mềm đang chạy,...
 • mac
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 491

🖼️ DutyWatch Remote

🖼️
 • Phát hành: ActyMac
 • Phần mềm spy bao gồm khả năng ghi bàn phím và mật khẩu. Nhờ khả năng giám sát hoạt động trên web của nhân viên, phần mềm này giúp bạn có được bản theo dõi đúng lúc và không tốn kém.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 468

🖼️ Screenshots Remote for Mac

🖼️
 • Phát hành: Actymac
 • Screenshots Remote là phần mềm giúp bạn có thể thường xuyên chụp ảnh màn hình hệ thống của mình khi không có ở đó, và sau đó nhìn thấy chúng trong một danh sách rất tiện dụng cho việc sử dụng sau này.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 424