🖼️ Adaware Antivirus 12.8 Ngăn chặn phần mềm độc hại, virus, spyware

🖼️
  • Phát hành: Adaware
  • Adaware Antivirus (tên cũ: Ad-Aware Free Internet Security) có khả năng chống lại những phần mềm độc hại phức tạp nhất, diệt spyware, trojan, rootkit, keylogger, đánh cắp mật khẩu và nhiều hơn nữa.
  • windows Version: 12.8.1241.0
  • Đánh giá: 38
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 22.741