🖼️
  • Addax

    Phần mềm chia sẻ file P2P
  • Addax là một trong những ứng dụng chia sẻ file P2P mạnh mẽ và phổ biến nhất, giúp mọi người sẵn sàng chia sẻ và tải tất cả các loại file có trong máy tính như: audio, video, ảnh, game, tài liệu và nhiều hơn nữa.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu