🖼️ Driver Meter

🖼️
 • Phát hành: addgadget
 • Driver Meter là một tiện ích nhỏ gọn, đơn giản dễ sử dụng. Với tiện ích này nó sẽ hiển thị tất cả ổ cứng đang kết nối và dung lượng của chúng cho bạn một cái nhìn bao quát, dễ dàng hơn để sử dụng cũng như giám sát chúng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 952

🖼️ Network Meter

🖼️
 • Phát hành: addgadget
 • Network Meter hiển thị địa chỉ IP và theo dõi các quá trình tải lên và tải xuống của hệ thống máy tính của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.946

🖼️ CPU Meter

🖼️
 • Phát hành: addgadget
 • CPU Meter giám sát việc sử dụng bộ vi xử lý bằng cách hiển thị đồ thị tình trạng sử dụng bộ xử lý và bảng trạng thái cho mỗi lõi xử lý. Tiện ích này cũng theo dõi việc sử dụng RAM.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.233