🖼️ Classic Menu for Word 2010 9.25 Sử dụng Word 2010 với giao diện Word 2003

🖼️
 • Phát hành: Addintools
 • Nhiều người không muốn sử dụng các phiên bản khác ngoài Office 2003 (hoặc XP, 2000), bởi vì họ sẽ mất quá nhiều thời gian và chi phí để học lại giao diện mới.
 • windows Version: 9.25
 • Đánh giá: 43
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 65.842

🖼️ Classic Menu for Office 9.25 Hiển thị menu Office 2003 cho Office 2010/2013/2016/365

🖼️
 • Phát hành: Addintools
 • Classic Menu for Office là tiện ích giúp hiển thị thực đơn và thanh công cụ truyền thống của Office 2010, 2013, 2016 và Office 365 trên máy tính Windows.
 • windows Version: 9.25
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.142

🖼️ Classic Menu for Access 9.25 Điều chỉnh giao diện Access

🖼️
 • Phát hành: Addintools
 • Bạn đang dùng MS Office 2010/2013/2016/2019, bạn dành khá nhiều thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của Microsoft Access và thất "bất lực" vì phải tìm kiếm các tính năng mới trên giao diện Ribbon. Vậy thì Classic Menu for Access là một giải pháp cho bạn.
 • windows Version: 9.25
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.970

🖼️ Classic Menu for Excel 9.25 Điều chỉnh giao diện Excel

🖼️
 • Phát hành: Addintools
 • Bạn đang dùng MS Office 2010, 2013, 2016, 2019 bạn dành khá nhiều thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của Microsoft Excel 2010 và thất "bất lực" vì phải tìm kiếm các tính năng mới trên giao diện Ribbon. Vậy thì Classic Menu for Excel là lựa chọn cần thiết.
 • windows Version: 9.25
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.827

🖼️ Share Speaker Player Phần mềm chia sẻ loa máy tính

🖼️
 • Phát hành: Addintools
 • Bạn có nhiều máy tính nối LAN với nhau nhưng lại chỉ có 1 bộ loa tốt. Để nghe nhạc trên máy không có loa bạn thường phải rút dây từ máy này rồi cắm vào máy khác.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.815

🖼️ Classic Menu for Access 2007 Hiển thị menu trên thanh Ribbon

🖼️
 • Phát hành: Addintools
 • Classic Menu for Access 2007 - Một tiện ích cho phép bạn hiển thị các menu và thanh công cụ của 2003 trên thanh Ribbon của Access 2007
 • windows
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 46.384

🖼️ Classic Menu for Excel 2007 Thêm menu cũ cho Excel 2017

🖼️
 • Phát hành: Addintools
 • Giao diện Ribbon mới của Office 2007 đã bỏ đi những menu quen thuộc File, Edit,… và các thanh công cụ truyền thống của những dòng Office trước. Điều này gây nên khó khăn cho người khi khả năng tuỳ biến ứng dụng Office 2007 không được như bản Office 2003.
 • windows
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 51.981

🖼️ Classic Menu for Office Standard 2010 and 2013 (32 bit) 5.85

🖼️
 • Phát hành: Addintools
 • Nếu bạn đã dành rất nhiều thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của Microsoft Office Standard 2010, hoặc bị thất vọng bởi phải tìm kiếm các tính năng mới trên giao diện Ribbon, Classic Menu for Office Standard 2010 and 2013 sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên.
 • windows Version: 5.85
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.213

🖼️ Classic Menu for Word 2010 (64 bit) 5.85 Sử dụng Word 2010 với giao diện của Word 2003

🖼️
 • Phát hành: Addintools
 • Nhiều người không muốn sử dụng các phiên bản khác ngoài Office 2003 (hoặc XP, 2000), bởi vì họ sẽ mất quá nhiều thời gian và chi phí để học lại giao diện mới. Một số người (ngay cả chuyên gia) phải mất một vài tháng để tìm thấy những lệnh và các tính năng.
 • windows Version: 5.85
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.319

🖼️ Classic Menu for Office 2007

🖼️
 • Phát hành: Addintools
 • Classic Menu for Office 2007 là một ứng dụng hiển thị menu và thanh công cụ của Office 2007.
 • windows
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 31.165

🖼️ Classic Menu for Excel 2010 (32 bit)

🖼️
 • Phát hành: Addintools
 • Bạn đang dùng MS Office 2010, bạn dành khá nhiều thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của Microsoft Excel 2010 và thất "bất lực" vì phải tìm kiếm các tính năng mới trên giao diện Ribbon. Vậy thì Classic Menu for Excel 2010 là một giải pháp cho bạn tiế
 • windows
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.750

🖼️ Classic Menu for Access 2010 (64 bit)

🖼️
 • Phát hành: Addintools
 • Bạn đang dùng MS Office 2010, bạn dành khá nhiều thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của Microsoft Access 2010 và thất "bất lực" vì phải tìm kiếm các tính năng mới trên giao diện Ribbon. Vậy thì Classic Menu for Access 2010 là một giải pháp cho bạn t
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.542
Có tất cả 21 phần mềm.