🖼️
  • AddThis for Chrome Chia sẻ và tạo bookmark
  • AddThis là công cụ trợ giúp bạn chia sẻ, tạo bookmark, in, hoặc biên dịch các trang web một cách đơn giản, nhanh chóng. Bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh AddThis thông qua phần "Options" để thiết lập danh sách dịch vụ riêng cho mình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu