🖼️ Advanced Searchbar 3.36 Tìm kiếm và phiên dịch ngôn ngữ

🖼️
  • Phát hành: Advanced Search Technologies
  • Bạn hay lướt web để tìm thông tin nhưng đôi khi trang web mở ra lại viết bằng tiếng Đức hay Tây Ban Nha mà bạn chỉ biết tiếng Anh, không lý bạn bó tay,bạn hãy dùng thử phần mềm Advanced Searchbar...
  • windows Version: 3.36
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.285