🖼️ Gods of Olympus cho Android 3.14 Game đế chế thần thoại Hy Lạp

🖼️
  • Phát hành: Aegis Interactive
  • Tham gia game chiến thuật Gods of Olympus, nhiệm vụ của bạn là chỉ huy các vị thần của Olympus chiến đấu cho vùng đất Hy Lạp cổ đại, chống lại các thành phố kiên cố và hàng trăm đơn vị chiến đấu.
  • android Version: 3.14.24011

🖼️ Gods of Olympus cho iOS 3.4 Game đế chế thần thoại Hy Lạp

🖼️
  • Phát hành: Aegis Interactive
  • Gods of Olympus for iOS là game chiến thuật có bối cảnh thần thoại Hy Lạp, nơi người chơi sẽ chiến đấu và xây dựng đế chế như các vị thần tối cao của đỉnh Olympus.
  • ios Version: 3.4