🖼️ VaR's VR Video Player cho Android Trình phát video cho kính thực tế ảo trên Android

🖼️
  • Phát hành: After Breakdown Games
  • VaR's VR Video Player for Android là ứng dụng xem video cho phép người dùng trải nghiệm các nội dung giải trí trong môi trường thực tế ảo rất ấn tượng. VaR's VR Video Player tương thích với kính thực tế ảo Google Cardboard và hầu hết các thiết bị VR Headset khác.
  • android
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 87