🖼️ SecuBox for Pocket PC 1.7 Mã hóa dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Aiko Solutions
 • Phần mềm SecuBox của Aiko là một chương trình mã hoá dữ liệu cho phép bảo mật bằng mật khẩu dành cho các dòng Pocket PC chạy hệ điều hành Windows.
 • Windows Phone Version: 1.7
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.870

🖼️ SecuWipe 1.1 Xóa bỏ hoàn toàn dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Aiko Solutions
 • SecuWipe là giải pháp xóa dữ liệu toàn diện, có thể loại bỏ tất cả dấu vết của thông tin quan trọng khỏi máy tính và thiết bị Pocket PC – xóa từ xa hay ngay trên máy, tự động hay thủ công
 • Windows Phone Version: 1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 434

🖼️ SecuBox for Smartphone

🖼️
 • Phát hành: Aiko Solutions
 • SecuBox là phần mềm mã hóa rất dễ sử dụng, có thể mã hóa thông tin quan trọng được lưu trên điện thoại chạy hệ điều hành Windows Mobile và thẻ nhớ của nó.
 • Windows Phone
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 671