🖼️ AeroFS 0.8 Tiện ích đồng bộ dữ liệu miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Air Computing
  • AeroFS là một công cụ hoàn toàn miễn phí, tự động đồng bộ tập tin giữa các máy tính cá nhân của mình và có thể chia sẻ chúng với bất kỳ ai mà bạn muốn.
  • windows Version: 0.8.34