🖼️ Compare PDF 7.8 So sánh nội dung file PDF

🖼️
 • Phát hành: AKS-Labs
 • Compare PDF giúp bạn so sánh nội dung hai file PDF với độ chính xác tuyệt đối, dựa trên ba kiểu so sánh: Word by word (từng từ một), Char by char (từng ký tự) và By keywords (theo từ khoá).
 • windows Version: 7.8
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.300

🖼️ The Light Designer BSC 6.4 Quản lý các chỉ số hiệu suất chính

🖼️
 • Phát hành: AKS-Labs
 • BSC Designer là một tiện ích phần mềm miễn phí để quản lý các chỉ số hiệu suất chính (KPI).
 • windows Version: 6.4.1.20
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 526

🖼️ AKS Word Count 1.2 Đếm số từ trong văn bản

🖼️
 • Phát hành: AKS-Labs
 • AKS Word Count là một công cụ đơn giản giúp bạn đếm số từ, ký tự và đoạn văn bản trong PDF, Word, Excel, HTML, Open Office, PowerPoint, tài liệu RTF.
 • windows Version: 1.2.0.43
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.526

🖼️ AKS Text Replacer

🖼️
 • Phát hành: AKS-Labs
 • AKS Text Replacer là công cụ được thiết kế để tự động hoá quá trình tìm kiếm và thay thế, làm cho việc tìm kiếm và thay thế trở lên dễ dàng kiểm soát.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 372

🖼️ AKS Desktop Cleaner

🖼️
 • Phát hành: AKS-Labs
 • AKS Desktop Cleaner là một ứng dụng nhỏ được thiết kế để giúp bạn xóa những file không cần thiết trên Desktop của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 345

🖼️ PDF Search Assistant

🖼️
 • Phát hành: AKS-Labs
 • PDF Search Assistant là phần mềm được thiết kế để tìm kiếm vị trí của các file văn bản trên ổ đĩa nội bộ hoặc trên mạng. PDF Search Assistant còn hỗ trợ tìm kiếm văn bản trong file PDF Adobe Acrobat.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.203