🖼️
🖼️
  • Alcohol 120% Công cụ tạo ổ CD/DVD ảo
  • Phần mềm chuyên dùng để tạo ổ CD / DVD ảo. Việc sử dụng các phần mềm, game đòi hỏi phải có đĩa trong máy sẽ trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều. Ngoài ra, đây còn là một công cụ ghi đĩa / tạo bản backup dành cho CD / DVD cực kì hữu dụng.
  • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
  • Alcohol 52% FE
  • Alcohol 52% là một chương trình giả lập CD cho phép lưu trữ trong ổ cứng các file image của những đĩa CD mà bạn thường sử dụng.
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu