🖼️
🖼️
  • Parental Skype Recorder
  • Parental Skype Recorder là công cụ hữu hiệu dùng để bí mật kiểm soát các cuộc trò chuyện trên Skype. Nó tự khởi động cùng với Windows và không thể nhìn thấy bởi vì không có cửa sổ hay biểu tượng trên taskbar hoặc khay hệ thống.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu