🖼️ AkelPad 4.8 Tiện ích soạn thảo đa chức năng

🖼️
 • Phát hành: Alexey Kuznetsov
 • AkelPad là chương trình soạn thảo văn bản mã nguồn mở với kích thước cực kì nhỏ gọn và tốc độ nhanh.
 • windows Version: 4.8.9
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.414

🖼️ AkelPad (64-bit)

🖼️
 • Phát hành: Alexey Kuznetsov
 • AkelPad 4.5.4 là chương trình soạn thảo văn bản mã nguồn mở với kích thước cực kì nhỏ gọn và tốc độ nhanh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 792