🖼️ Google Satellite Maps Downloader 5.37

🖼️
  • Phát hành: allsoft
  • Google Satellite Maps Downloader là công cụ thông minh giúp bạn tải các mảng hình ảnh vệ tinh nhỏ các bản đồ google maps. Mọi ảnh nhỏ tải về được lưu lại trên đĩa cứng.
  • windows
  • Đánh giá: 7
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 9.676