🖼️ SpeedFan 4.52 Theo dõi hoạt động quạt CPU

🖼️
  • Phát hành: Almico Software
  • SpeedFan giúp bạn biết liệu máy tính có khả năng gặp các vấn đề liên quan đến nhiệt độ hay không và có thể giúp bạn giảm đáng kể tiếng ồn tại nơi làm việc
  • windows Version: 4.52
  • Đánh giá: 63
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 256.204