🖼️
  • News Reader for iPad

  • News Reader for iPad có đầy đủ tính năng của GR nhưng với giao diện khác biệt. Sau khi đồng bộ với GR, bạn có thể dyệt tin theo chuyên mục, cũng như đọc tin từ người khác chia sẻ, đánh dấu sao.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu