🖼️ Ghost Mouse Auto Clicker 4.0 Phần mềm tự động ghi hoạt động chuột, bàn phím

🖼️
  • Phát hành: AMAC
  • Ghost Mouse Auto Clicker là một ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế để ghi lại những hoạt động của chuột: di chuyển chuột, bấm chuột, gõ phím và lặp lại các hành động đã làm bất cứ lúc nào và nhiều lần nếu bạn muốn.
  • windows Version: 4.0.9
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 12.996