🖼️ Flashget Classic 1.73 Hỗ trợ tăng tốc download miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Amaze Software
  • Flashget Classic (JetCar) là phiên bản rút gọn của FlashGet được thiết kế để quản lý các tập tin tải về hiệu quả hơn, thậm chí có thể chia nhỏ tập tin thành nhiều phần để tải từng phần một cách nhanh chóng.
  • windows Version: 1.73
  • Đánh giá: 28
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 36.799