🖼️ irrKlang

🖼️
  • Phát hành: Ambiera E U
  • Irrklang 1.3 là engine âm thanh 2D và 3D hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux và MacOS. Được dùng nhiều trong các trò chơi và các ứng dụng xử lý âm thanh.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.732