🖼️ SMSRotateD for Mac

🖼️
  • Phát hành: Amit Singh
  • Tương tự như công nghệ hiện đang có mặt trên iPhone, SMSRotateD 0.22 for Mac được thiết kế để xoay màn hình máy Mac của bạn khi bạn xoay thân máy.
  • mac
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 790