🖼️ Machinarium Game phiêu lưu và giải đố kết hợp

🖼️
  • Phát hành: Amnita Design
  • Machinarium là game giải đố kết hợp với game phiêu lưu point-and-click với đồ họa 2D vẽ tay hoàn toàn, đưa người chơi vào vị trí một anh chàng robot và hành trình giải cứu người yêu.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.154