🖼️ Battle for the Galaxy cho Android 3.1 Game MMO chiến tranh ngân hà kịch tính

🖼️
  • Phát hành: AMT Games Publishing Limited
  • Battle for the Galaxy LE là game chiến thuật thời gian thực hấp dẫn. Nhiệm vụ của bạn là xây dựng quân đội, chiến đấu với kẻ thù và thống trị ngân hà.
  • android Version: 3.1.7