🖼️
  • Total Recorder Editor Pro 2011
  • Total Recorder Editor Pro có thể ghi lại bất kì âm thanh nào qua card âm thanh. Ví dụ, bạn có thể ghi lại âm thanh đang được chạy bởi một chương trình ngoài, âm thanh từ microphone, đài cassette, đầu chạy DVD/CD,....
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu