🖼️ StNotepad 3.1 Trình soạn thảo văn bản trong suốt

🖼️
  • Phát hành: Ananda
  • Sự thay thế notepad này là một ứng dụng rất hữu ích với phong cách lạ mắt. Ngày nay các hệ điều hành đang ngày càng tỏ ra trực quan hơn và điều quan trọng là các ứng dụng của bạn nên thích hợp với phong cách đó.
  • windows Version: 3.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 454