🖼️
  • Ancient Frog for iPad
  • Trong Ancient Frog, nhiệm vụ của người chơi là di chuyển chú ếch đến con mồi của mình mà không thể điều khiển hai chân cùng lúc.
  • Xếp hạng: 2 · 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Ancient Frog for iPhone
  • Trong Ancient Frog, nhiệm vụ của người chơi là di chuyển chú ếch đến con mồi của mình mà không thể điều khiển hai chân cùng lúc.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu