🖼️ SecondShell

🖼️
  • Phát hành: Andras Szekely
  • SecondShell sẽ tăng cường một số phím nóng, thao tác chuột hữu dụng cho Windows 7 - hệ điều hành vốn được tích hợp số lượng phím nóng để thực thi tác vụ nhiều nhất từ trước tới nay của Microsoft.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 294