🖼️
  • SecondShell
  • SecondShell sẽ tăng cường một số phím nóng, thao tác chuột hữu dụng cho Windows 7 - hệ điều hành vốn được tích hợp số lượng phím nóng để thực thi tác vụ nhiều nhất từ trước tới nay của Microsoft.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu