🖼️
  • Mazebert TD cho iOS Game phòng thủ tháp thẻ bài độc đáo
  • Mazebert TD là một trò chơi chiến lược phòng thủ tháp độc đáo mà không vòng đấu nào chơi giống nhau. Trò chơi có 190 thẻ tháp độc đáo rơi ngẫu nhiên, vật phẩm và các thẻ bình thuốc và anh hùng, mang đến các khả năng vô hạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu