🖼️
🖼️
  • Snail Bob 2 cho iOS Cuộc phiêu lưu của chú ốc sên chậm chạp
  • Snail Bob 2 là một game giải đố hấp dẫn xoay quanh cuộc hành trình thú vị của chú ốc sên Bob chậm chạp, ưa khám phá. Tại đó, nhiệm vụ của bạn là chỉ đường dẫn lối giúp Bob hoàn thành chuyến phiêu lưu của mình một cách an toàn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu