🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Andromeda History Cleaner Dọn dẹp lịch sử trình duyệt
  • Mỗi khi sử dụng máy tính, bạn đều để lại các dấu vết hoạt động. Do đó, có thể điều tra viên, nhân viên, đồng nghiệp, bạn bè hay gia đình sẽ biết được những gì bạn đã thực hiện khi online.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Andromeda Calc Công cụ tính toán
  • Andromeda Calc là một chương trình tiện dụng để tính toán và thao tác với những con số. Công cụ rất dễ sử dụng giống như một máy tính cầm tay thông thường nhưng có khá nhiều lợi thế như máy tính có một file log tiên tiến mà bạn có thể lưu lại.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Andromeda SuDoKu Game Game Sudoku hấp dẫn
  • Andromeda SuDoKu Game là trò chơi giải đố tuyệt vời, đầy thách thức và hấp dẫn. Trong trò chơi này, bạn sẽ có một chuỗi ô vuông và nhiệm vụ của bạn là lấp đầy các ô vuông bằng cách đặt các con số vào đó.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
Có tất cả 32 phần mềm.