🖼️
  • Deskman Pro Bảo mật hệ thống
  • Deskman là tiện ích bảo vệ máy tính của bạn từ desktop. Nó cho phép bạn cất giấu và vô hiệu hóa từ một đến tất cả các ứng dụng trên màn hình desktop nếu bạn muốn.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Deskman Bảo mật hệ thống
  • Deskman 10.0.4 là tiện ích bảo vệ máy tính của bạn từ desktop. Nó cho phép bạn cất giấu và vô hiệu hóa từ một đến tất cả các ứng dụng trên màn hình desktop nếu bạn muốn...
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • My Simple Desktop
  • Có nhiều cách bảo vệ máy tính khỏi nguy cơ bị truy xuất dữ liệu tùy tiện, thay đổi setting, registry... như cài password log in, sử dụng quyền administrator. Thế nhưng đối với những người không am hiểu kỹ thuật, đây đều là "nhiệm vụ bất khả thi".
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu