🖼️
  • McTEST-Lite Phần mềm quản lý đề thi trắc nghiệm
  • McTEST-Lite là phần mềm quản lý thi trắc nghiệm dành cho các trường phổ thông trung học. Phần mềm McTEST-Lite sẽ giúp bạn quản lý toàn bộ quá trình thi trắc nghiệm bao gồm đề thi, chấm thi, thiết lập ngân hàng đề thi, vv.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu