🖼️
  • Solo Music Player cho Android Trình phát nhạc hiện đại cho Android
  • Solo Music Player là một trong số các ứng dụng nghe nhạc mới nhất, vừa được cập nhật trên Google Play. Đây là trình phát nhạc sở hữu giao diện khá hiện đại, tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 4.0 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu