🖼️ Don't open the doors! Game hành động phiêu lưu cùng đất sét cho Windows & Mac

🖼️
  • Phát hành: Anton Riot
  • Trong game phiêu lưu hành động cho máy tính và Mac Don't open the doors, người chơi sẽ bước vào một thế giới kỳ lạ có đất sét, bí ngô biết nói, cây màu xanh da trời và những thứ tương tự.
  • windows