🖼️
 • AnyPasskey Word Password Recovery
 • Với nó, bạn có thể đặt lại hoặc loại bỏ mật khẩu đã quên của file Word ngay lập tức, bao gồm mật khẩu cho Microsoft Word (doc, docx).
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AnyPasskey Windows Password Recovery
 • Công cụ mạnh mẽ và rất dễ sử dụng này có thể khôi phục mật khẩu của bất kì tài khoản nào trên hệ điều hành Windows
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AnyPasskey SQL Password Recovery
 • AnyPasskey SQL Password Recovery, một phần mềm chuyên nghiệp có thể giúp bạn đặt lại mật khẩu admin hoặc mật khẩu người dùng từ Microsoft SQL Server ngay lập tức
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AnyPasskey RAR Password Recovery
 • AnyPasskey RAR Password Recovery sẽ giúp đặt lại hoặc loại bỏ mật khẩu của file để giúp bạn truy cập lại dữ liệu quan trọng của mình.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AnyPasskey PDF Password Recovery
 • AnyPasskey PDF Password Recovery có thể đặt lại hoặc loại bỏ mật khẩu của file PDF rất hiệu quả.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AnyPasskey Password Recovery Bundle
 • Gói phần mềm này cung cấp giải pháp chuyên nghiệp để bạn khôi phục mật khẩu cho bất kì hệ thống hay file nào rất nhanh chóng và hiệu quả
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AnyPasskey Office Password Recovery
 • AnyPasskey Office Password Recovery là phần mềm khôi phục mật khẩu Windows mạnh mẽ và rất dễ sử dụng
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AnyPasskey IE Password Recovery
 • Phần mềm AnyPasskey IE Password Recovery hỗ trợ khôi phục mật khẩu Internet đã lưu trong file Internet Explore Temporary Internet File.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AnyPasskey Excel Password Recovery
 • Với công cụ rất dễ sử dụng và mạnh mẽ này, bạn có thể đặt lại hoặc loại bỏ mật khẩu cho các file Excel (xls, xlsx) ngay lập tức.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu