🖼️ Any Wallpaper

🖼️
 • Phát hành: AnyUtils
 • Any Wallpaper là một tiện ích nhỏ giúp bạn tự động thay đổi ảnh nền theo thứ tự. Bạn phải thêm những thư mục chứa ảnh và chọn một vài tùy chọn như :tần số xuất hiện, vị trí hiển thị...
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.974

🖼️ Any Weblock

🖼️
 • Phát hành: AnyUtils
 • Any Weblock là 1 phần mềm quản lí nội dung website, cho phép bạn kiểm soát việc truy cập vào các website trên máy tính của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.382