🖼️ Aostsoft TIFF to PowerPoint Converter 3.8 Chuyển đổi TIFF, TIF sang tài liệu PowerPoint

🖼️
 • Phát hành: Aostsoft
 • Aostsoft TIFF to PowerPoint Converter là công cụ chuyển đổi TIFF, TIF sang tài liệu PowerPoint (PPT, PPTX, PPTM, PPS, PPSX, PPSM) với chất lượng cao...
 • windows Version: 3.8.5

🖼️ Aostsoft WMF to PDF Converter 3.8 Chuyển đổi tập tin định dạng WMF sang PDF

🖼️
 • Phát hành: Aostsoft
 • Aostsoft WMF to PDF Converter là một công cụ chuyển đổi PDF mạnh mẽ có thể chuyển đổi hàng loạt các tập tin định dạng WMF sang PDF
 • windows Version: 3.8.5

🖼️ Aostsoft Image to Text OCR Converter 3.8 Chuyển đổi hình ảnh sang Word

🖼️
 • Phát hành: Aostsoft
 • Aostsoft Image to Text OCR Converter là công cụ có thể trích xuất văn bản từ hình ảnh như JPG, JPEG, TIF, TIFF, BMP, GIF, PNG, PSD, EMF, WMF, DCX, PCX, JP2, J2K vv, và chuyển đổi sang tài liệu TXT.
 • windows Version: 3.8.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 299

🖼️ Aostsoft GIF to Text OCR Converter 3.8 Chuyển đổi hình ảnh GIF sang Text

🖼️
 • Phát hành: Aostsoft
 • Aostsoft GIF to Text OCR Converter là công cụ có thể trích xuất văn bản từ hình ảnh GIF và chuyển đổi sang tài liệu TXT.
 • windows Version: 3.8.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

🖼️ Aostsoft Image to Word OCR Converter 3.8 Chuyển đổi hình ảnh sang Word

🖼️
 • Phát hành: Aostsoft
 • Aostsoft Image to Word OCR Converter là công cụ có thể trích xuất văn bản từ hình ảnh như JPG, JPEG, TIF, TIFF, BMP, GIF, PNG, PSD, EMF, WMF, DCX, PCX, JP2, J2K vv, và chuyển đổi thành Word (*. DOC, *. DOCX, *. DOCM).
 • windows Version: 3.8.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 198

🖼️ Aostsoft EMF to PDF Converter Chuyển đổi các tập tin hình ảnh EMF sang PDF

🖼️
 • Phát hành: Aostsoft
 • Aostsoft EMF to PDF Converter 3.8.4 là công cụ chuyển đổi hàng loạt các tập tin hình ảnh EMF sang PDF một cách dễ dàng và cho kết quả tuyệt vời.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 325

🖼️ Aostsoft Word to PowerPoint Converter Chuyển đổi Word sang PowerPoint dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: Aostsoft
 • Aostsoft Image to PowerPoint Converter 3.8.4 là công cụ chuyển đổi hàng loạt hình ảnh mạnh mẽ như định dạng JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF, EMF, WMF, PSD, JP2, J2K, vv sang PPT, PPTX, PPTM, PPS, PPSX, PPSM...
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.329

🖼️ Aostsoft Image to PowerPoint Converter Chuyển đổi hàng loạt hình ảnh sang PPT

🖼️
 • Phát hành: Aostsoft
 • Aostsoft Image to PowerPoint Converter 3.8.4 là công cụ chuyển đổi hàng loạt hình ảnh mạnh mẽ như định dạng JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF, EMF, WMF, PSD, JP2, J2K, vv sang PPT, PPTX, PPTM, PPS, PPSX, PPSM...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 333

🖼️ Aostsoft PDF to Excel Converter Chuyển đổi PDF sang định dạng Excel

🖼️
 • Phát hành: Aostsoft
 • Aostsoft PDF to Excel Converter 3.8.4 là một công cụ chuyển đổi PDF tuyệt vời để chuyển đổi PDF sang định dạng Excel và tạo các file PDF để có thể chỉnh sửa trong Excel (* XLS, *. XLSX, *. Xlsm).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.735

🖼️ Aostsoft PDF to PowerPoint Converter Công cụ chuyển đổi file PDF sang PowerPoint

🖼️
 • Phát hành: Aostsoft
 • Aostsoft PDF to PowerPoint Converter 3.8.4 là công cụ chuyển đổi file PDF tốt nhất sang PowerPoint (* PPT,. *. Pptx, *. Pptm, *. PPS, * PPSX,. *. SPMS) mà vẫn giữ lại các văn bản ban đầu như nội dung, bảng, hình ảnh, layout.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.797

🖼️ Aostsoft PDF to Flash Converter Chuyển đổi hàng loạt file PDF sang video Flash

🖼️
 • Phát hành: Aostsoft
 • Aostsoft PDF to Flash Converter 3.8.4 là chương trình chuyển đổi hàng loạt file PDF sang video Flash.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 362

🖼️ Aostsoft PDF to Image Converter Chuyển đổi PDF sang định dạng hình ảnh

🖼️
 • Phát hành: Aostsoft
 • Aostsoft PDF to Image Converter 3.8.4 là giải pháp tốt nhất để chuyển đổi PDF sang định dạng hình ảnh không làm giảm chất lượng các văn bản ban đầu, bảng, đồ họa & Layout.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 399
Có tất cả 25 phần mềm.