🖼️
 • Projector for Mac

  Phần mềm quản lý dự án
 • Projector - chương trình tiện ích quản lý dự án và hệ thống, tính toán các chi phí cần thiết dành cho dự án. Chương trình dành cho hệ điều hành Mac OS X...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • wKiosk for Mac

 • wKiosk là một trình duyệt web, được thiết kế nhằm hiển thị nội dung trên web hoặc chạy một ứng dụng web theo cách ổn định và an toàn. Được sử dụng chủ yếu khi truy cập ở các nơi công cộng...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • SecretBox for Mac

  Phần mềm lưu trữ thông tin
 • Bạn có thể sử dụng SecretBox để lưu lại tất cả các dạng thông tin: chi tiết thẻ tín dụng, số SSN, bản quyền phần mềm, thông tin địa chỉ email và mật khẩu trang web.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Presto for Mac

 • Bạn thấy mệt mỏi khi phải viết đi viết lại một đoạn văn bản? Bất kì khi nào điền văn bản vào một ứng dụng, Presto có thể giúp bạn thực hiện điều này nhanh hơn và chính xác hơn...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Delegate for Mac

 • Delegate là ứng dụng quản lý danh sách cần làm, có giao diện đơn giản. Nó cho phép bạn tag, dành ưu tiên và lọc, giúp bạn không để nhỡ bất kì điều gì...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • CheckUp for Mac

  Phần mềm kiểm tra ổ cứng trên Mac
 • Với công nghệ mới nhất của Mac OS X, sự cải tiến mang tính đột phá về sử dụng dễ dàng, tất cả người dùng Mac sẽ cảm thấy Checkup là một phần mềm hữu ích và thậm chí là thú vị...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Twin for Mac

 • Twin là giải pháp sao lưu trực tuyến linh hoạt nhất dành cho Mac OS X, có khả năng tương thích với hầu hết các máy chủ Internet: FTP, FTPS, SFTP, WebDAV, Amazon S3, MobileMe...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Jump 1.2.0 for Mac

 • Jump - một tiện ích được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng khởi chạy các ứng dụng, mở tài liệu, hoặc truy cập vào các thư mục...
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu