🖼️ Documents cho Android Wear 1.0 Ứng dụng đọc tài liệu trên Android Wear

🖼️
 • Phát hành: Appfour
 • Documents for Android Wear là ứng dụng đọc file PDF và các tài liệu khác dành riêng cho các thiết bị đeo tay chạy hệ điều hành này. Đây là tiện ích lý tưởng dành cho những ai đang sở hữu đồng hồ thông minh Smartwatch.
 • android Version: 1.0.160315
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 270

🖼️ Photo Gallery cho Android Wear 1.0 Trình xem ảnh trên Android Wear

🖼️
 • Phát hành: Appfour
 • Photo Gallery cho Android Wear là ứng dụng xem ảnh đặc biệt được phát triển cho các thiết bị đeo tay như đồng hồ thông minh Smartwatch chạy hệ điều hành Android Wear được phát triển bởi Google.
 • android Version: 1.0.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 157

🖼️ Mail cho Android Wear 1.0 Ứng dụng email trên đồng hồ thông minh

🖼️
 • Phát hành: Appfour
 • Mail cho Android Wear là ứng dụng email đặc biệt được thiết kế dành cho các thiết bị đeo tay (đồng hồ thông minh Smartwatch) chạy hệ điều hành mới nhất được phát triển bởi Google.
 • android Version: 1.0.13

🖼️ Internet Browser cho Android Wear 1.1 Trình duyệt web trên Android Wear

🖼️
 • Phát hành: Appfour
 • Internet Browser cho Android Wear là một trong số các trình duyệt web đầu tiên dành cho các thiết bị đeo tay chạy hệ điều hành này, chẳng hạn như đồng hồ thông minh. Với Internet Browser for Wear, bạn có thể thoải mái đọc tin, tìm kiếm hình ảnh hay tra cứu bản đồ ngay trên Smartwatch rất đơn giản.
 • android Version: 1.1.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109

🖼️ Video cho Android Wear 1.0 Xem video YouTube trên Android Wear

🖼️
 • Phát hành: Appfour
 • Video cho Android Wear là ứng dụng xem video YouTube đặc biệt dành cho các thiết bị đeo tay chạy hệ điều hành Android Wear được phát triển bởi Google. Tuy nhiên, trình phát video này chỉ dành các phiên bản 4.3 trở lên mà thôi.
 • android Version: 1.0.12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 119