🖼️ iCall cho iOS 1.6 Ứng dụng ghi âm cuộc gọi cho iPhone

🖼️
  • Phát hành: APPITATE
  • Call Recorder iCall giúp bạn ghi lại các cuộc gọi đến và đi chỉ với vài thao tác chạm, cho phép truy cập vào các cuộc trò chuyện mọi lúc, mọi nơi.
  • ios Version: 1.6.1