🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • AppleXsoft Photo Recovery for Mac Phục hồi dữ liệu
 • AppleXsoft Photo Recovery là một phần mềm phục hồi dữ liệu số toàn diện được thiết kế cho người dùng Mac, nó nổi bật với thuật toán khôi phục mới và một giao diện dễ dàng...
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AppleXsoft File Eraser Xóa dữ liệu vĩnh viễn
 • AppleXsoft File Eraser là tiện ích dùng để xóa các file, folder được lựa chọn từ ổ cứng và các thiết bị lưu trữ khác mà không thể phục hồi lại.
 • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu
🖼️
 • AppleXsoft File Recovery Khôi phục file bị xóa
 • AppleXsoft File Recovery là giải pháp hữu hiệu để khôi phục các file đã xóa từ Recycle Bin, Windows Explorer, dòng lệnh, hoặc xóa vĩnh viễn bằng phím Shift + Delete.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • AppleXsoft File Recovery for Mac
 • Cách tốt nhất để ngăn chặn việc mất dữ liệu là sao lưu thường xuyên. Tuy nhiên, điều thường xảy ra với nhiều người là họ mất dữ liệu chưa được sao lưu hoặc đơn giản là bị lỗi.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu