🖼️
🖼️
  • PhoneSwappr cho Android Chuyển danh bạ đa nền tảng trên Android
  • PhoneSwappr là ứng dụng hỗ trợ chuyển danh bạ giữa các nền tảng di động, bao gồm Android, Windows Phone và iOS hiệu quả, không yêu cầu đăng nhập hay bất cứ một quy trình nào khác. PhoneSwappr hoạt động được trên các thiết bị có hệ điều hành 2.3.3 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu